Tagság

A Magyar Országos Panelben való részvétel szabályai

Az alábbi szöveg egy megállapodás a résztvevő – az internetfelhasználó, aki a Magyar Országos Panelben résztvevői fiókot hoz létre, azaz a résztvevő kitölti a regisztrációs űrlapot, a jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a Magyar Országos Panelben való részvétel szabályait, és megnyomja a "Regisztráció" gombot (a továbbiakban: "Résztvevő"), és az Európai Nemzeti Panelek s. r.o. (a továbbiakban: "ENP"), székhelye: Štěpánská 611/14, 110 00 Prága 1, cégjegyzékszáma: 243 09 427, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C szakasz, 195288 sz. (a továbbiakban: "Üzemeltető"), amelynek elfogadásával a Résztvevő vállalja a jelen dokumentumban foglalt Szabályok betartását. Szabályszegés esetén az Üzemeltető alkalmazhatja az itt leírt intézkedéseket. A www.orszagospanel.hu weboldalon keresztül működtetett Magyar Országos Panel az Üzemeltető által az interneten működtetett és a Résztvevőket bevonó Panel (a továbbiakban: "Panel", "Panel" vagy "Magyar Országos Panel").

Az Üzemeltető tulajdonában álló társaságok a Cseh Köztársaság Cégjegyzékébe a https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik címen vannak bejegyezve (a továbbiakban: "Tagok").

I. A Panel alapvető szabályai:

 1. A Panel lehetővé teszi a regisztrált Résztvevők számára a hozzáférést az Üzemeltető vagy az Üzemeltető megbízói által szervezett kutatáshoz.
 2. Csak 15 év feletti, a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező személyek válhatnak a Panel Résztvevőivé.
 3. A piackutatás területén dolgozó vagy piackutatással foglalkozó szervezeteknek dolgozó személyek nem válhatnak a Panel Résztvevőivé.
 4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Magyar Országos Panel Résztvevői számára felajánlja a Magyarországon belüli és kívüli partnerszervezetek által szervezett kutatásokban való részvételt.
 5. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Panelben való részvétel feltételeinek megváltoztatására, akár előzetes értesítés nélkül is. A szabályok változása esetén a Résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a szabályok mindenkori legutolsó verziója érvényes és hatályos. A Résztvevők kötelesek elolvasni a jelen szabályok aktuális, az Üzemeltető honlapján közzétett változatát. Ha egy Résztvevő az Üzemeltető által végrehajtott módosításokat követően továbbra is részt vesz a Panelben, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő fenntartás nélkül elfogadta a szabályok módosításait.
 6. Az Üzemeltető a Panelt határozatlan ideig működteti, és a Résztvevő jogosult a Panelben való részvételét a Panel időtartama alatt bármikor megszüntetni, és ugyanakkor az Üzemeltető jogosult a Panelt vagy bármely konkrét Résztvevő részvételét megszüntetni.
 7. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő fiókját törölje a Panel rendszeréből:
  • Amelyet létrehoztak, de több mint egy éve nem használták,
  • Ha egy Résztvevő megpróbált egy másik Résztvevő tudta nélkül másik Résztvevőként bejelentkezni, vagy ha egy Résztvevő cselekedeteivel megpróbálta veszélyeztetni a Panel stabilitását és működését,
  • Ha egy résztvevő egynél több felhasználói fiókot hozott létre.

II. A Résztvevő nyilatkozata:

 1. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy még nem volt regisztrálva az MOP-ban (korábban Magyar Országos Panel). Ha a Résztvevő már regisztrált a Panelben, akkor a jelentkezéskor lehetőség van a fiók megújítását kérni.
 2. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy nincs regisztrálva a szlovák, lengyel, bolgár, magyar, román vagy bármely más külföldi panelben is, amely az Üzemeltető által külföldön működtetett Panel alternatívája.

III. Jutalmazások:

 1. A Panelekben való részvételért cserébe a Résztvevők az Üzemeltető által meghatározott jutalmazásra jogosultak "tokenek" formájában - pontok, amelyeket a Résztvevő az Üzemeltető katalógusából származó árukra vagy pénzjutalomra beválthat, amelyet az Üzemeltető a Panelben résztvevőnek a Magyarországon működő bankban vagy külföldi bankfiókban vezetett személyes számlájára átutal, amint azt a Résztvevő az Üzemeltető felé kommunikálta. Az Üzemeltető által a Résztvevőnek nyújtott pénzjutalom tekintetében a Résztvevő lemondhat jutalmáról az Üzemeltetővel együttműködő jótékonysági szervezetek bármelyikének javára, az Üzemeltető honlapján közzétett Jótékonysági Szervezetek Listája szerint, és az Üzemeltető vállalja, hogy a pénzjutalmat - amely egyébként a Résztvevőt illetné - a kiválasztott jótékonysági szervezetnek átutalja.
 2. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Résztvevő által az előző bekezdés alapján nem-pénzbeli jutalomra beváltott árukat kizárólag Magyarország területén lévő címekre küldje.
 3. A Résztvevők nem jogosultak kártérítésre az alábbiak által okozott károkért:
  • A Panel működőképtelensége, elérhetetlensége vagy rossz elérhetősége,
  • A Panel használatának bármely más következménye.

IV. Személyes adatok védelme:

 1. A résztvevő a személyes adatait szabadon és önkéntesen adja meg az Üzemeltetőnek, a személyes adatok megadása a regisztrációkor és a Személyes adatok résznél https://www.orszagospanel.hu/homepage/gdpr az előfeltétele a Magyar Országos Panelben való részvételnek. A személyes adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a Panelbe való regisztrációt, valamint a Panel részét képező piackutatásban való részvételt.
 2. A Résztvevő kijelenti, hogy a Magyar Országos Panelbe történő regisztráció során megadott valamennyi személyes adat megfelel a valóságnak. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a hamis adatok megadása a regisztrációs feltételek súlyos megsértését eredményezi, és a Panelben való részvétel egyoldalú megszüntetésének alapját képezi az Üzemeltető részéről.
 3. A Résztvevő beleegyezik, hogy az Üzemeltető telefonon kapcsolatba léphet vele a regisztrációkor megadott adatok ellenőrzése céljából. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a regisztrációkor megadott adatok valóságtartalmának ellenőrzésének lehetetlensége vagy azok valótlanságának igazolása alapot jelenthet a Panelben való részvételének az Üzemeltető általi egyoldalú megszüntetésére.
 4. A regisztráció során a Résztvevő elfogadja, hogy a Magyar Országos Panelben való részvétele során az Üzemeltető személyes adatokat kezel: a név, vezetéknév, kapcsolattartási és szociodemográfiai adatok, a jutalmazások kifizetésére vonatkozó adatok, a Résztvevőnek az Üzemeltető rendszerén belüli azonosító száma és a Résztvevő böngészőjének/készülékének azonosítói, valamint a Résztvevőnek a Panelben való részvétel során a Profil részben kitöltött válaszaiban megadott személyes adatok tekintetében. Továbbá, az Üzemeltető csak akkor kezel érzékeny személyes adatokat (pl. vallásra, etnikai származásra, szexuális irányultságra, politikai nézetekre vagy egészségi állapotra vonatkozó adatokat), ha az adott kutatás vagy alpanel Résztvevője az (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendeletének 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárul az ilyen adatok kezeléséhez.
 5. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok, nevezetesen:
  • szociodemográfiai adatok, a Panelben való részvétel során a Profil részben kitöltött válaszokban megadott személyes adatok, valamint a Panelben való részvétel során a narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, panelulnational.ro, orszagospanel.hu, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, stemmark.cz a nms-mr.com) domaineken található kérdőívekben kitöltött válaszokban megadott adatok,
  • a Résztvevő azonosító száma az Üzemeltető rendszerében,
  • a Résztvevő böngészőjének/készülékének azonosítói,

a Panelben való részvétele során harmadik félnek átadhatók, nevezetesen:

 • a kutatási Panel Megbízója,
 • tagok,
 • alvállalkozók (pl. könyvelő cégek, Magyar Posta stb.),
 • állami és egyéb hatóságok a vonatkozó jogszabályok által előírt törvényi kötelezettségek teljesítésére,

Az alábbi célokra:

 • szociológiai és piackutatás,
 • az Üzemeltetőnek és az Üzemeltető Tagjainak jogos érdekében, azaz a minőségi piackutatás biztosítása és a csalás megelőzése érdekében,
 • az Üzemeltetőnek és az Üzemeltető Tagjainak jogos érdekében, azaz a konkrét piackutatásban való részvételhez szükséges válaszadók kiválasztásának pontosítása érdekében,
 • az internetes tartalom megjelenítésének viselkedésmodellezéssel történő optimalizálása.
 1. A Résztvevő jogosult hozzáférést kérni az adataihoz, joga van a személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve adott esetben joga van a személyes adatok kezelésének korlátozásához. Továbbá, a Résztvevőnek joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van a személyes adatok hordozhatóságához. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a Résztvevő személyes adatainak kezelése sérti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét, a Résztvevő panaszt nyújthat be a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál.
 2. A jelen Cikk (5) bekezdésével összhangban a Résztvevő személyes adatai továbbíthatók olyan külső cégeknek (pl. a válaszok elemzése céljából), amelyek az Üzemeltetővel vagy a Vállalattal kötött szerződéses megállapodás alapján kötelesek a személyes adatokat csak az adott célból kezelni, és az adatok kezelését követően kötelesek a személyes adatokat a törvényben vagy szerződésben előírt határidőn belül megsemmisíteni. A Résztvevő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba (azaz az EU-n kívülre) vagy bármilyen nemzetközi szervezethez.
 3. A Résztvevő beleegyezik, hogy e-mail üzeneteket kap az Üzemeltetőtől olyan információkkal, mint például a Paneltel kapcsolatos hírek, a kifejezetten a résztvevő által az MOP-ban való regisztráció során megadott e-mail címre.
 4. A személyes adatok Üzemeltető általi kezelésére vonatkozó részletes szabályokat és a Résztvevő személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak részletes áttekintését az Adatvédelmi tájékoztató című dokumentum tartalmazza. A Résztvevő kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta és annak feltételeit elfogadja.

V. A sütik használatára vonatkozó szabályok:

 1. Az Üzemeltető sütiket helyezhet el az Üzemeltető weboldalain a Panel Résztvevőire vonatkozó információk nyomon követése és tárolása miatt, beleértve a harmadik féltől származó sütiket is, az alábbi célból:
  • az Üzemeltető weboldalának megfelelő működésének biztosítása,
  • a Panel személyre szabása az egyes Résztvevők számára (pl. a felhasználói beállítások megjegyzése),
  • az Üzemeltető weboldalának teljesítményének mérése (analitikai funkció),
  • a felhasználók internetes viselkedésének nyomon követése - milyen más weboldalakat látogattak meg, vagy milyen tartalomnak voltak kitéve (pl. digitális reklám).
 2. Az Üzemeltető a weboldalán nyomon követheti és tárolhatja a Panelben résztvevőkre vonatkozó információkat, olyan technológiák segítségével is, mint a sütik vagy más, harmadik felek tulajdonában lévő technológiák. A weboldal automatikusan gyűjthet és tárolhat információkat a Résztvevő böngészőjéről naplófájlokban (pl. az eszköz IP-címe, az operációs rendszer és a böngésző típusa, Ad-ID, az Üzemeltető weboldalának biztonságához szükséges információk).

VI. A szellemi tulajdon védelme és titoktartás:

 1. A Résztvevő vállalja, hogy harmadik személyekkel szemben bizalmasan kezeli a kutatással kapcsolatban tudomására jutott valamennyi tényt, beleértve a kutatás tartalmát is, és a Résztvevő semmilyen módon nem terjeszti a kutatásban szereplő anyagokat (képek, szöveg, hang, videó).
  • A Résztvevő fenti kötelezettségeinek megszegésére vonatkozó alapos gyanú esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő Panelben való részvételét azonnali hatállyal megszüntesse, ami automatikusan együtt jár a Résztvevőnek a Panelben való részvétel során szerzett bármilyen jutalmazásra való jogosultságának megszűnésével.
  • A Résztvevő Panelben való részvételének azonnali megszüntetése nem érinti az Üzemeltetőnek a Résztvevő által az Üzemeltetőnek okozott károkra vonatkozó jogát.

VII. Adózási kötelezettség:

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy bármilyen kapott pénzjutalom a jövedelemadóról szóló 586/1992. sz. törvény 10. szakasza (1) bekezdésének a) pontja értelmében egyéb jövedelemnek minősül, és azt az adóbevallásban fel kell tüntetni, feltéve, hogy az adózó a jövedelemadóról szóló törvény értelmében adóbevallásra kötelezett.